Tekstil Sektöründe Kapalı Sistem Ünitesi

Mevcut sistemlerde basınç düşürücü ile buhar kondenstopları kullanılır ve düşük yüzey sıcaklığı sağlar.
Kapalı sistem basınç düşürücü olmaksızın daha düşük basınçla daha yüksek yüzey sıcaklığı sağlar.


Mevcut Sistem Kapalı Sistem
ΔT tambur yüzeyi sıcaklık farkı 135°C - 120°C - 15°C 145°C - 144,5 °C - 0,5°C
Devirdaim edecek buhar yok var


  • Isıtma, kurutma ve sistem sıcaklığının korunmasında buhar daha verimli kullanılarak kaliteli üretimi arttırır.
  • Kurutma hızını arttırır.
  • Silindir yüzeylerinde rijit ve eşit yüzey ısısı elde etmeyi sağlar.
  • Kayıp enerjiyi sisteme dahil ederek sistemde tekrarda kullanır.
  • İstenilen noktalarda istenilen ısı değerlerini yakalar.

Tekstil Sektöründe Kapalı Sistem Avantajı

   
Toplam silindir alanı boyunca daha homojen bir sıcaklık 
Daha yüksek buhar dolaşımı ve dolayısıyla daha iyi ısı transferi ile aynı basınçta daha yüksek sıcaklık (testlerde 15-20 derece daha yüksek yüzey sıcaklığı sağlanmıştır.)          
Daha yüksek kurutma kapasitesi 
Kondensin silindirlerden kolaylıkla tahliyesi
Kondens suyu çıkış sıcaklığı kontrolü
Buhar basınç kontrolü