Bu Sistem Nasıl Çalışır?


 • İstenilen bölgeye istenilen basınç ve sıcaklıkta buhar gönderir.
 • Proseste kullanılan buhar, gönderilen basıncın 0,3 bar eksiğiyle geri dönerek Baelz -590- (Termokompresör) vasıtasıyla tekrar çevrime dahil edilir.
 • Seperatörlerde toplanan kızgın su, kapalı sistem pompası ile kazana basılır.
                Kontrol Vanalı ve Kondenstoplu Sistem;  

      Silindir içerisinde oluşan kalın kondens tabakasından dolayı  yüzey sıcaklığı            daha düşüktür.                                                                                                                                                                                                                          


 • Düşük ısıtma verimi
 • Yüksek kondens yükü
 • Flaş buhar kaybı
 • Silindir yüzeyinde farklı ısı dağılımı
         Kondenstopsuz Kapalı Buhar Sistemi;

Silindir içerisinde oluşan daha ince bir kondens tabakası sayesinde daha yüksek yüzey sıcaklığı elde edilir. Isıl yük durumuna  göre buhar akışı kontrol edilerek tambur yüzeyinde çok düşük  bir sıcaklık farkı oluşmasını sağlar. 
                                       
                      

 • Yüksek ısıtma verimi
 • Düşük kondens yükü
 • Flaş buharın geri kazanımı
 • Silindir yüzeyinin homojen ısı dağılımı

  Sisteme entregre edilmiş otomasyon sayesinde sıcaklık ve seviye parametreleri otomasyon ekranından ayarlanarak takip edilir.
  Üretim prosesinde üretimi gerçekleştiren makine üzerindeki gerek silindir gerek tava yüzeylerindeki ısıl değerler her noktada eşit hale getirilir.